Hoe eerder je de diagnose krijgt, hoe meer jaren er van je levensverwachting af gaan.

Volksziekte kan leven met 14 jaar verkorten

Het aantal jongvolwassenen met een bepaalde ziekte neemt momenteel wereldwijd toe.
 

De ziekte verhoogt het risico op onder andere een hartaanval en kanker.


Het kan ook de levensverwachting aanzienlijk verkorten.

Dat blijkt uit een groot, internationaal onderzoek onder meer dan 1,5 miljoen mensen uit 19 landen.
 

Hoe eerder, hoe erger


Diabetes type 2, zoals de volksziekte meestal wordt genoemd, beschadigt na verloop van tijd de slagaders, aders en nieren van de patiënt.
 

Het is daarom niet verrassend dat mensen met diabetes type 2 minder lang leven dan gezonde mensen. Toch is het opvallend met hoeveel jaren de levensduur wordt verkort.

BergaMot
- Helpt het gehalte aan slecht LDL cholesterol te verlagen

- Helpt het gehalte aan goed HDL cholesterol te verhogen*

- Helpt de bloeddruk op een gezond peil te houden*

- Helpt de bloedvaten soepel en elastisch te blijven*

Als je op 30-jarige leeftijd de diagnose diabetes type 2 krijgt, daalt de levensverwachting met wel 14 jaar.
 

En mensen die de ziekte pas op latere leeftijd krijgen, bijvoorbeeld op hun 50e, leven gemiddeld zes jaar korter.
 

De conclusie is dat hoe eerder de diagnose wordt gesteld, hoe korter je levensverwachting is.